Vand og Teknik A/S - Michael Drewsens Vej 23, 8270 - Højbjerg TLF: 8744 1055 info@vandogteknik.dk CVR-NR.: 29215030

Skitseprojekt

I Vand og Teknik beskæftiger vi os udelukkende med opgaver inden for vandforsyningsområdet.

Når et nyt vandværk skal bygges, eller et ældre anlæg skal renoveres, kræver det nøje planlægning for at sikre et godt resultat til den rigtige pris.

billed1 

Planlægningsfasen starter typisk med at vi udarbejder et ide-skitseprojekt, som omfatter alle forhold vedr. kildeplads, indvinding, behandling og udpumpningsanlæg. Oplæget indeholder typisk 2 til 3 forskelige forslag.
 
billed2 
Desuden er forholdene omkring styring og overvågning af alle funktioner en meget væsentlig parameter i planlægningen, da dette har stor betydning for den daglige overvågning og drift af forsyningen fremover.

Forslagene præsenteres efterfølgende for vandværket hvor vi kommer med fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Forslagene præsenteres oftest med en kort beskrivelse og en del skitser som er med til at give vandværket det fornødne grundlag til at kunne vælge den rigtige løsning for netop Jeres vandværk.

De økonomiske aspekter belyses i en investeringsoversigt, - og beslutningsgrundlaget er til stede for vore kunder.