Vand og Teknik bygger Vandsamarbejde Vest Djurslands nye fælles vandværk. Altid sikkerhed for rent vand og slut med ubekendte udgifter til fremtidige investeringer. Det er, hvad ni små og store vandværker i den nord-vestlige del af Norddjurs Kommune ser frem til. De har dannet selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S (VSVD), og er ved at bygge et fælles vandværk ved Auning.

 

 

Vand og teknik hjælper Helsingør forsyning med opdele Hellebæk vandværk i 2 linjer.

 

 

 

 

Partnering bag fremtidens vand på Sydfyn!

Det nye vandværk, der opføres i Svendborg, er skabt i partnering – en samarbejdsmodel, der både har givet et større værdibaseret arbejde mellem partnerne, et langt større ejerskab for opgaven samt en bygning gearet til fremtiden.        se mere

 

 

Vand og Teknik holder reception for at fejre det nye generationsskifte og vores 10 års fødselsdag.

 

Indbydelse -

 

 

Vand og Teknik skal bygge Ålborgs nye vandværk

Ålborgs nye vandværk bliver også deres første, tidligere har de ikke behandlet deres råvand. Det nye vandværk bliver top moderne og har bl.a. egne iltgenerator som producere rent ilt til processen.

 

 

Vand og Teknik skal levere maskine og el udstyr til TREFOR’s nye beholderanlæg

TREFOR har valgt at etablere et nyt 2000 m3 beholderanlæg ved VIUF. Vand og Teknik er underleverandør til Hans Jørgensen & Søn (billede)

 

 

Vand og Teknik skal bygge nyt vandværk til Svendborg.

Svendborgs nye vandværk rykker standarderne for fremtidens vandværker og har bl.a. egne iltgenerator som producere rent ilt til processen.

 

 

Det er med meget stor glæde vi kan annoncere at A-Control ApS er blevet til en del af Vand og Teknik A/S med virkning fra 1. april 2015.  se mere -

 

 

 

Vand og Teknik skal bygge nyt vandværk til Esbjerg.

Esbjergs nye vandværk rykker standarderne for fremtidens vandværk og sætter særligt fokus på forsynings- og drikkevandssikkerhed samt arbejdsmiljø. Inspirationen hentes bl.a. fra fødevareindustriens erfaringer med fødevaresikkerhed.

 

Odder Vandværk idriftsat! - Se Film -

 

 

Toftlund Vandværk, Vand og Teknik hjælper med at få deres vandværk moderniseret!

 

 

Vand og Teknik er i gang med at hjælpe flere vandværker, - Vand og Teknik hjælper vandværker med at implementer DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) i deres SRO anlæg. Systemet er en del af det eksistensen SRO-anlæg, hvilket har en række fordele, bl.a.  at det ikke kun bliver baseret på en kalenderfunktion men hænger også sammen med antal timer pumperne har kørt, hvor meget vand der er blevet renset osv.

 

 

 

Vand og Teknik er i gang med at hjælpe Handrup Lyngsbæk vandværk med at få deres vandværk moderniseret.

 

 

 

 

 

Vand og Teknik har hjulpet Hammershøj Vandværk med at udarbejde en handlingsplan, som nu er mundet ud i at hele vandværket bliver moderniseret for at komme til at leve op til de nye hygiejnestandarter.

 

 

Vand og Teknik har fokus på hygiejnen. Danmarks første rustfri rentvandstanke er sat på plads, se filmen herunder. Vand og Teknik er i gang med at bygge nyt vandværk for Odder forsyning i Fillerup. Du vil løbende kunne følge byggeriet her.

                                Se film her -

 

 

Rødekro moderniser vandværk syd. Vand og Teknik har tidligere moderniseret Rødekro’s vandværk nord. Modernisering af vandværk syd er pt. i fuld gang.

 

 

Børkop Vandværk sætter fokus på drikkevandssikkerheden og energiforbruget. Vand og Teknik har i tætsamarbejde med vandværket udarbejdet en handlingsplan, som får Børkop vandværk frem i førerfeltet, i henhold til fokus på dokumenteret drikkevandssikkerhed og samtidig med fokus på at reducere energiforbruget.

 

 

 

Vand og Teknik har fået lavet ny brochure  Hent brochuren som, se som pdf -

 

 

Kristian Nielsen er pr. 1 juni 2013 ansat som montør hos Vand og Teknik. Kristian skal hjælpe  service og montage på vandværkerne.

 

 

Jørgen Poulsen er pr. 1. maj 2013 ansat som projektleder og bygningsingeniør i Vand & Teknik A/S, Højbjerg. I Vand & Teknik skal Jørgen arbejde med projektledelse og tilsyn på byggeprojekter indenfor om- og nybygning af vandværker, samt understøtte projektsalget der skaber merværdi for kunderne.

 

 

Energi checkliste for vandværker

Vand og teknik har udarbejdet en lille pjece som kan hjælpe vandværkerne med at kontrollere om de kan spare på energien.  Hent pjecen som - 

 

 

Nyt vandværk for Odder vandværk

Vand og teknik bygger nyt vandværk for Odder vandværk. Rentvandstankene udføres i rustfri stål.

Hent skitse som              (SPM506)

 

 

LOVAS-Light & Analyse-panel

Dato: 16-10-2012

Vand og Teknik er kommet med en helt ny Lovas Light til de mindre vandværker. Det er til dem der ikke har behov for et komplet og dyrt SRO anlæg.  ”LOVAS-Light”

Vand og Teknik har gennem længere tid arbejdet med udvikling at et nyt analysepanel til drikkevand. Det er nu kommet og de første systemer er idriftsat. "Analyse-panel" -

 

 

Førstehjælpskursus

Dato: 29-05-2012

Alle medarbejder hos Vand og Teknik har været på førstehjælpskursus i maj. Kursusset blev afhold hos Vand og Teknik i vores nye lokaler. Kurset havde til formål at ruste Vand og Teknik’s medarbejder bedre til at håndtere en pludselig opstået nødsituation. Dette forhåbentlig til gavn for både medarbejderne og Vand og Tekniks kunder i fremtiden.

 

 

Fjernelse af Svovlbrinte

Dato: 15-05-2012

Vand og Teknik har som de første i Danmark fået lov til at bruge en helt ny metode til fjernelse af svovlbrinte fra råvandet. Der er mange vandværket på syd Sjælland, som har store problemer med kalkudfældning i deres ledningsnet, hvilket skyldes at de blæser alt for kraftig på råvandet for at fjerne svovlbrinten.

Dette har Vand og Teknik fundet en helt ny teknik til at løse. Kalvehave Vandværk er det første vandværk som har fået implementeret løsningen og resultaterne er gode.

 

 

 

 

© Copyright - LBC-Consult, - All Rights Reserved ®