Totalentreprise i partneringsaftale

Efter vandværket har udvalgt deres projekt på baggrund af et skitseprojekt, bliver mange af vore opgaver derefter løst ved at vi detailprojekterer alle bygge-og anlægs-opgaver, herunder borearbejder, ledningsanlæg, vandværksbygninger, administration, rentvandsbeholder og skyllevandsbeholder. Disse arbejder udbydes derefter i licitation.

Procesanlægget, omfattende råvandspumper, iltnings og afblæsningssystemer, filteranlæg, rørinstallationer, pumpeanlæg, eltavler og styringer, - detailprojekter vi, - lever og monterer udstyret. Samtidig står vi inde for processen og kan give kunden både funktions-og procesgaranti og dermed sikre at vandkvaliteten er tilfredsstillende.

Dette ,mix af planlægning. projektering og systemleverance, hvor kunden har en ansvarlig partner gennem hele projektfor-løbet, har vi gennemført for mange af vore kunder såvel offentlige som private. Ikke kun nybyggerier, men også en lang række af modernisering renoveringsopgaver på vandforsyningsanlæg.

 

Hovedområder inden for planlægning og projektering

  • Benchmarking
  • Kildeplads undersøgelser
  • Overordnet procesvurdering
  • Projektering af ledningsanlæg
  • Overordnede hydrauliske ledningsmodeller
  • Projektering af trykforøgerstationer
  • Vandværksbygninger
  • Rentvands-og højdebeholdere
  • Projektering af el og styretavler

© Copyright - LBC-Consult, - All Rights Reserved ®